ஓவியர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்கள் சமர்ப்பிப்பு

உலகெங்கிலும் உள்ள ஓவியர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்களிடமிருந்து காமிக்ஸ் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட்டுகளைம்மா இப்போது ஏற்றுகொள்கிறது 🙂  வேல

புதிய எழுத்தாளர்கள் மற்றும் கலைஞர்களுடன் பணியாற்றுவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். தவறான தகவல்தொடர்பு இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த, சமர்ப்பிக்கும் முன் எங்கள் வழிகாட்டுதல்களைப் பார்க்கவும்.

ஓவியர்கள் சமர்ப்பிக்கும் வழிகாட்டுதல்கள் 

எழுத்தாளர்கள் சமர்ப்பிக்கும் வழிகாட்டுதல்கள்