வேலம்மா

திருமதி. வேலம்மா லக்ஷ்மி, அல்லது வேலா என்று அன்போடு அழைக்கப்படும் அவர் ஒரு பாசமான மற்றும் அப்பாவியான தென் இந்திய ஆன்டி. வேலம்மா அவளது வாழ்க்கையை கொலு கொலு மனைவியாகவும் வெசியாகவும் மகிழ்ச்சியாக வால்ந்து வந்தாள். அவளுடைய கணவன் ரமேஷுடன் வாழ்ந்து வரும் அவளுக்கு இரண்டு குழந்தைகள், மக்கான் விஜய் மற்றும் மகள் வீணா.