வேலம்மா கனவுகள்

நீங்கள் இங்கு ஆண்களும் பெண்களும் வேலம்மாவை நினைத்து செய்யும் செயல்களையும், அவளை வைத்து செய்யும் செயல்களையும், அதனால் வேலம்மா அவளின் காம கனவுகளில் மிதப்பதையும் பார்த்தீர்கள். வேலம்மா காமிக்ஸ் உங்களுக்காக வழங்கும் புத்தம் புதிய -தொடர்,’வேலம்மாவின் கனவுகள்’, இங்கு என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம், நடக்கும், அது நம் வேலம்மாவை கிளர்ச்சி அடைய வைக்கும்.