அவிழ்ப்பு சோதனை

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா ஷாப்பிங் மால் சென்ற பொழுது அங்கு ஒரு காவலரின் காம பார்வையில் சிக்கினாள், வேலம்மாவின் முழு உடம்பையும் சோதனை செய்ய அவர் அவளின் பையில் திருட்டு பொருளை வைத்து பிடித்து… வைத்து செய்கிறார்!

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா ஷாப்பிங் மால் சென்ற பொழுது அங்கு ஒரு காவலரின் காம பார்வையில் சிக்கினாள், வேலம்மாவின் முழு உடம்பையும் சோதனை செய்ய அவர் அவளின் பையில் திருட்டு பொருளை வைத்து பிடித்து… வைத்து செய்கிறார்!

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்