அவிழ்ப்பு சோதனை

வேலம்மா ஷாப்பிங் மால் சென்ற பொழுது அங்கு ஒரு காவலரின் காம பார்வையில் சிக்கினாள், வேலம்மாவின் முழு உடம்பையும் சோதனை செய்ய அவர் அவளின் பையில் திருட்டு பொருளை வைத்து பிடித்து… வைத்து செய்கிறார்!

வேலம்மா ஷாப்பிங் மால் சென்ற பொழுது அங்கு ஒரு காவலரின் காம பார்வையில் சிக்கினாள், வேலம்மாவின் முழு உடம்பையும் சோதனை செய்ய அவர் அவளின் பையில் திருட்டு பொருளை வைத்து பிடித்து… வைத்து செய்கிறார்!