இதமான இம்சை

எபிசொட் விளக்கம்

ரமேஷ், தனது பாலிய நண்பனின் மகன் சிவாவை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து, வறுமையில் இருக்கும் அவனுக்கு வேலை தருகிறான்.வீணாவின் ரூமில் வசிக்கும் அவன், வேலம்மா சூர்யாவுடன் போடும் ஆட்டத்தை பார்க்கிறான். ஆண்களின் காமத்தின் மீது தனது இயலாமையை சிவாவிடம் எடுத்து கூறிய வேலம்மா, இன்னொரு ஆணின்… காம இச்சைக்கும் இசைந்து போகிறாள்!

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

ரமேஷ், தனது பாலிய நண்பனின் மகன் சிவாவை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து, வறுமையில் இருக்கும் அவனுக்கு வேலை தருகிறான்.வீணாவின் ரூமில் வசிக்கும் அவன், வேலம்மா சூர்யாவுடன் போடும் ஆட்டத்தை பார்க்கிறான். ஆண்களின் காமத்தின் மீது தனது இயலாமையை சிவாவிடம் எடுத்து கூறிய வேலம்மா, இன்னொரு ஆணின்… காம இச்சைக்கும் இசைந்து போகிறாள்!

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்