வீட்டிலேயே விருந்து

எபிசொட் விளக்கம்

ரமேஷ் அலுவலகத்தின் முக்கியமான மீட்டிங் காரணமாக அஜ்மீர் வரை தன் சக தொழிலாளி ஷாலினியுடன் பயணிக்க வேண்டும், ஒன்றாக பயணத்துக்கு புறப்பட ஏதுவாக அன்று இரவு ரமேஷ் வீட்டிலேயே அவளும் தங்குகிறாள். நடு இரவில், வீட்டு வேலைக்காரி, நேஹா, ரமேஷுக்கும் ஷாலினிக்கும் இடையே உள்ள கள்ள தொடர்பை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

ரமேஷ் அலுவலகத்தின் முக்கியமான மீட்டிங் காரணமாக அஜ்மீர் வரை தன் சக தொழிலாளி ஷாலினியுடன் பயணிக்க வேண்டும், ஒன்றாக பயணத்துக்கு புறப்பட ஏதுவாக அன்று இரவு ரமேஷ் வீட்டிலேயே அவளும் தங்குகிறாள். நடு இரவில், வீட்டு வேலைக்காரி, நேஹா, ரமேஷுக்கும் ஷாலினிக்கும் இடையே உள்ள கள்ள தொடர்பை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்