அடுத்தவருடன் ஆனந்தம்

எபிசொட் விளக்கம்

உள்ளாடை வடிவமைப்பாளர் மந்தீப் வேலம்மாவிற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக ஒரு பார்சல் அனுப்புகிறார்.

அதற்குள் அவளின் உடம்புக்கு ஏற்ற செக்ஸி உள்ளாடைகள் இருந்தன. ரமேஷ் அலுவல் ரீதியாக வெளியூர் சென்றதால் அவளுக்கு போட்டு காட்ட ஆள் இல்லாமல் வருத்தமாக இருந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக அங்கு அவளின் தோழி ஷ்ரேயா வந்தாள். ஆனால் வேலம்மாவின் பெட்ரூம் பேஷன் ஷோ அவளது கணவனின் சுன்னிக்கு ஏங்க வைத்தது. ஷ்ரேயா உடனடியாக சிந்திப்பதில் கெட்டிக்காரி, ஒரு தீர்வை கொண்டு வந்தாள்.  ஆனால் இதை அனுபவிக்க வேலம்மாவிற்கு கண் கட்டு தேவைப்படும்!

இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

உள்ளாடை வடிவமைப்பாளர் மந்தீப் வேலம்மாவிற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக ஒரு பார்சல் அனுப்புகிறார்.

அதற்குள் அவளின் உடம்புக்கு ஏற்ற செக்ஸி உள்ளாடைகள் இருந்தன. ரமேஷ் அலுவல் ரீதியாக வெளியூர் சென்றதால் அவளுக்கு போட்டு காட்ட ஆள் இல்லாமல் வருத்தமாக இருந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக அங்கு அவளின் தோழி ஷ்ரேயா வந்தாள். ஆனால் வேலம்மாவின் பெட்ரூம் பேஷன் ஷோ அவளது கணவனின் சுன்னிக்கு ஏங்க வைத்தது. ஷ்ரேயா உடனடியாக சிந்திப்பதில் கெட்டிக்காரி, ஒரு தீர்வை கொண்டு வந்தாள்.  ஆனால் இதை அனுபவிக்க வேலம்மாவிற்கு கண் கட்டு தேவைப்படும்!

இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்