திருமண ஆலோசனை

எபிசொட் விளக்கம்

கடந்த 89 முதல் 94  வரையான எபிசோடுகளில் ரமேஷுடன் கள்ள தொடர்பில் இருந்த ஆணி,இந்த உறவை முறித்து கொண்டு வேலம்மாவிடம் சொல்ல இது தான் சரியான சமயம் என்று எண்ணுகிறாள். அதனால் சூழ்ச்சி செய்து இருவரையும் அவளது ஆபிஸ்கு வர வைக்கிறாள். ஆணியின் டிரீட்மென்ட் சற்று அசிங்கமா, தர்மம் இல்லாததா இருந்தாலும் அது வேலம்மாவின் உணர்ச்சிகளை தூண்டி அவர்களை புதுமண தம்பதிகள் போல உறவு கொள்ள வைக்கிறது. இதன் காரணமாக எதிர்வரும் திருமண நாளுக்கு இருவரும் குஜால் ஆகி ஒருவருக்கு ஒருவர் திருமண பரிசு வாங்க கடைக்கு செல்கின்றனர். ஆனால் கடையில் மிகப்பெரிய பேரம் கிடைத்தது வேலம்மாவிற்கு தான்!

இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

கடந்த 89 முதல் 94  வரையான எபிசோடுகளில் ரமேஷுடன் கள்ள தொடர்பில் இருந்த ஆணி,இந்த உறவை முறித்து கொண்டு வேலம்மாவிடம் சொல்ல இது தான் சரியான சமயம் என்று எண்ணுகிறாள். அதனால் சூழ்ச்சி செய்து இருவரையும் அவளது ஆபிஸ்கு வர வைக்கிறாள். ஆணியின் டிரீட்மென்ட் சற்று அசிங்கமா, தர்மம் இல்லாததா இருந்தாலும் அது வேலம்மாவின் உணர்ச்சிகளை தூண்டி அவர்களை புதுமண தம்பதிகள் போல உறவு கொள்ள வைக்கிறது. இதன் காரணமாக எதிர்வரும் திருமண நாளுக்கு இருவரும் குஜால் ஆகி ஒருவருக்கு ஒருவர் திருமண பரிசு வாங்க கடைக்கு செல்கின்றனர். ஆனால் கடையில் மிகப்பெரிய பேரம் கிடைத்தது வேலம்மாவிற்கு தான்!

இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்