நண்பர்கள் இருப்பது இதற்கு தானே

எபிசொட் விளக்கம்

வாசகர்களே, இந்த எபிசொட் மற்றவற்றை விட கொஞ்சம் நீளம் குறைவு தான், அதனால் தான் எபிசோடின் இறுதியில் 5  எக்ஸ்ட்ரா படங்கள் சேர்த்து கொடுத்திருக்கிறோம். உங்களுக்காக மற்றொரு ஓவியரை வைத்து வரைந்தது அது. உங்களுக்கு அது நிச்சயம் பிடிக்கும் என நினைக்கிறோம் மற்றும் இனி வரும் எபிசோடுகள் வழக்கமான நீளத்தில் இருக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறோம்.

வேலம்மாவின் ஆசை நிறைவேறியது: அவளது மகன் அந்த தேவிடியா தணிகாவின் கழுத்தில் தாலி கட்டிவிட்டான். பிறகு ஏன் திருமணத்தில் வேலம்மா மிகவும் வருத்தமாக காணப்பட்டாள்? ஏனெனில் மிகுந்த கடின உழைப்பிற்கு (செக்ஸ் உட்பட!) பிறகு, அவள் அனைவரையும் ஒன்று சேர்த்தாலும், வேலம்மா தாயாகவும் மனைவியாகவும் இருக்க அதிக முக்கியத்த்துவம் கொடுத்து தனக்கான தனித்துவத்தை நிலைநிறுத்த நேரம் செலவு செய்யாதது போல உணர்கிறாள் இந்த எபிசொட் 96ல். அதிர்ஷ்டவசமாக அவளது நண்பர்கள் அவளின் நிலையை அந்த நிகழ்ச்சியில் தெரிந்து கொண்டு, அவளை யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த இடத்தில இருந்து வெளியில் கொண்டுவந்து, அவளின் தனித்துவத்தை நிலைநிறுத்த உதவி செய்கின்றனர்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வாசகர்களே, இந்த எபிசொட் மற்றவற்றை விட கொஞ்சம் நீளம் குறைவு தான், அதனால் தான் எபிசோடின் இறுதியில் 5  எக்ஸ்ட்ரா படங்கள் சேர்த்து கொடுத்திருக்கிறோம். உங்களுக்காக மற்றொரு ஓவியரை வைத்து வரைந்தது அது. உங்களுக்கு அது நிச்சயம் பிடிக்கும் என நினைக்கிறோம் மற்றும் இனி வரும் எபிசோடுகள் வழக்கமான நீளத்தில் இருக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறோம்.

வேலம்மாவின் ஆசை நிறைவேறியது: அவளது மகன் அந்த தேவிடியா தணிகாவின் கழுத்தில் தாலி கட்டிவிட்டான். பிறகு ஏன் திருமணத்தில் வேலம்மா மிகவும் வருத்தமாக காணப்பட்டாள்? ஏனெனில் மிகுந்த கடின உழைப்பிற்கு (செக்ஸ் உட்பட!) பிறகு, அவள் அனைவரையும் ஒன்று சேர்த்தாலும், வேலம்மா தாயாகவும் மனைவியாகவும் இருக்க அதிக முக்கியத்த்துவம் கொடுத்து தனக்கான தனித்துவத்தை நிலைநிறுத்த நேரம் செலவு செய்யாதது போல உணர்கிறாள் இந்த எபிசொட் 96ல். அதிர்ஷ்டவசமாக அவளது நண்பர்கள் அவளின் நிலையை அந்த நிகழ்ச்சியில் தெரிந்து கொண்டு, அவளை யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த இடத்தில இருந்து வெளியில் கொண்டுவந்து, அவளின் தனித்துவத்தை நிலைநிறுத்த உதவி செய்கின்றனர்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்