பப்பட் மாஸ்டர்

எபிசொட் விளக்கம்

விஜயின் பெற்றோரின் காம  ரகசியங்களை  அறிந்த தணிகா, வேலம்மா மற்றும் ரமேஷின் குடுமி அவளின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் திருமணம் கண்டிப்பாக நடக்கும் என்று நம்பிக்கையில் இருந்தாள்.ஆனால் முதலில்  இந்த எபிசொட் 93 -ல் தணிகா சிறிது ஜாலி செய்ய நினைக்கிறாள். தணிகாவின் புண்டைக்கு ஆண்களை மட்டுமல்ல, பெண்களையும் ஜொள்ளுவிட வைக்கும் சக்தி உள்ளது. அவள்  ஒரு  காம நாடகத்திற்கு கதை திரைக்கதை எழுதி மற்றவரை ஆட்டி படைக்கிறாள். வேலம்மாவிற்கோ வேறு ஒரு யோசனை: விஜய்க்கு காம சுகம் கிடைக்க செய்துவிட்டாள் அவன் தணிகாவின் பிடியில் இருந்து கழண்டு விடுவான் என்று.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

விஜயின் பெற்றோரின் காம  ரகசியங்களை  அறிந்த தணிகா, வேலம்மா மற்றும் ரமேஷின் குடுமி அவளின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் திருமணம் கண்டிப்பாக நடக்கும் என்று நம்பிக்கையில் இருந்தாள்.ஆனால் முதலில்  இந்த எபிசொட் 93 -ல் தணிகா சிறிது ஜாலி செய்ய நினைக்கிறாள். தணிகாவின் புண்டைக்கு ஆண்களை மட்டுமல்ல, பெண்களையும் ஜொள்ளுவிட வைக்கும் சக்தி உள்ளது. அவள்  ஒரு  காம நாடகத்திற்கு கதை திரைக்கதை எழுதி மற்றவரை ஆட்டி படைக்கிறாள். வேலம்மாவிற்கோ வேறு ஒரு யோசனை: விஜய்க்கு காம சுகம் கிடைக்க செய்துவிட்டாள் அவன் தணிகாவின் பிடியில் இருந்து கழண்டு விடுவான் என்று.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்