மாமியார் ஒத்த மணமகள்

எபிசொட் விளக்கம்

தனது மகனின் வருங்கால மனைவியை சந்தித்த மறுகணமே, அவள் ஒரு விஷமி என்று அறிந்த வேலம்மா, விஜயிடம் இந்த எபிசொட் 91 ல்  அந்த பெண்ணின் பெற்றோரை சந்திக்க ஏற்பாடு செய்யுமாறு கேட்கிறாள். அந்த சந்திப்பில் வேலம்மா திருப்தி அடையாததால் தன் மகனின் வருங்கால மனைவியை பின்தொடர்ந்து அவளின் உண்மை முகத்தை அறிய விரும்புகிறாள். தணிகா மற்றும் அவளின் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து வேலம்மா செலவு செய்த ஒரு இரவு, வேலம்மாவை கிளுகிளுப்பு ஊட்டினாலும், அந்த மணமகள் வேலம்மாவை  போலவே குணமுடையவள் என்பதையும் அறியவும் உதவியது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

தனது மகனின் வருங்கால மனைவியை சந்தித்த மறுகணமே, அவள் ஒரு விஷமி என்று அறிந்த வேலம்மா, விஜயிடம் இந்த எபிசொட் 91 ல்  அந்த பெண்ணின் பெற்றோரை சந்திக்க ஏற்பாடு செய்யுமாறு கேட்கிறாள். அந்த சந்திப்பில் வேலம்மா திருப்தி அடையாததால் தன் மகனின் வருங்கால மனைவியை பின்தொடர்ந்து அவளின் உண்மை முகத்தை அறிய விரும்புகிறாள். தணிகா மற்றும் அவளின் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து வேலம்மா செலவு செய்த ஒரு இரவு, வேலம்மாவை கிளுகிளுப்பு ஊட்டினாலும், அந்த மணமகள் வேலம்மாவை  போலவே குணமுடையவள் என்பதையும் அறியவும் உதவியது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்