ஆம்பள ஐட்டம்

எபிசொட் விளக்கம்

சென்ற எபிசோடில் வீட்டிற்கு தன் நண்பர்களுடன் திரும்பிய விஜய், ஒரு முக்கியமான செய்தி கொண்டுவந்து இருப்பதாகவும் மறைமுகமாக கூறினான். அது அவனுடைய வருங்கால மனைவி,தணிகா. அந்த அழகிய காம மோகினி விஜயைவிட வயதில் பெரியவள், அதிகம் படித்தவள். வேலம்மாவால்  நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாத மருமகள் அவள். அதனால் அவள் வண்டவாளத்தை தண்டவாளம் ஏற்ற இந்த எபிசொட் 90ல்  வேலம்மாவே களத்தில் குதித்தாள். ஆனால் தண்டவாளம் ஏறியது வேலம்மாவின் வண்டவாளம் என்பது அவளுக்கே முடிவில் தான் தெரிந்தது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

சென்ற எபிசோடில் வீட்டிற்கு தன் நண்பர்களுடன் திரும்பிய விஜய், ஒரு முக்கியமான செய்தி கொண்டுவந்து இருப்பதாகவும் மறைமுகமாக கூறினான். அது அவனுடைய வருங்கால மனைவி,தணிகா. அந்த அழகிய காம மோகினி விஜயைவிட வயதில் பெரியவள், அதிகம் படித்தவள். வேலம்மாவால்  நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாத மருமகள் அவள். அதனால் அவள் வண்டவாளத்தை தண்டவாளம் ஏற்ற இந்த எபிசொட் 90ல்  வேலம்மாவே களத்தில் குதித்தாள். ஆனால் தண்டவாளம் ஏறியது வேலம்மாவின் வண்டவாளம் என்பது அவளுக்கே முடிவில் தான் தெரிந்தது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்