தி இன்டெர்வியூ

எபிசொட் விளக்கம்

சென்ற மாதம் ரெட்டி மேடமிடம்  இருந்து தொழில் பயிற்சி பள்ளியில் பாடம் கற்ற பிறகு, இந்த வேலம்மா 87வது எபிசோடில் வளரும் நிருபர் வேலம்மாதான் மேடமின் செல்ல பிள்ளை. ஆனால் வறுமையில் இருந்து மீள துடிக்கும் நவ்யா என்ற இளம்பெண் வேலம்மாவின் இடத்திற்கு போட்டியாக இருக்கிறாள்.தனது கண்மூடித்தனமான குறிக்கோளை ரெட்டி மேடம் அறிந்து கொண்டாள் என்று உணர்ந்த பிறகு நவ்யாவின் கோவம் வேலம்மா பக்கம் திரும்பியது. நட்பாக பழக கூடிய, தாராள மனம் கொண்ட வேலம்மா எப்படியோ நவ்யாவை தன் கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாள். அந்த அழகு பதுமையும் ஒரு ஆணின் காம இச்சையை தூண்டி அவனை மடக்கி போட இளமை மட்டும் போதாது என்று உணர்ந்தாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

சென்ற மாதம் ரெட்டி மேடமிடம்  இருந்து தொழில் பயிற்சி பள்ளியில் பாடம் கற்ற பிறகு, இந்த வேலம்மா 87வது எபிசோடில் வளரும் நிருபர் வேலம்மாதான் மேடமின் செல்ல பிள்ளை. ஆனால் வறுமையில் இருந்து மீள துடிக்கும் நவ்யா என்ற இளம்பெண் வேலம்மாவின் இடத்திற்கு போட்டியாக இருக்கிறாள்.தனது கண்மூடித்தனமான குறிக்கோளை ரெட்டி மேடம் அறிந்து கொண்டாள் என்று உணர்ந்த பிறகு நவ்யாவின் கோவம் வேலம்மா பக்கம் திரும்பியது. நட்பாக பழக கூடிய, தாராள மனம் கொண்ட வேலம்மா எப்படியோ நவ்யாவை தன் கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாள். அந்த அழகு பதுமையும் ஒரு ஆணின் காம இச்சையை தூண்டி அவனை மடக்கி போட இளமை மட்டும் போதாது என்று உணர்ந்தாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்