அனல் பறக்க

எபிசொட் விளக்கம்

இந்த எபிசொட்  85ல், தனது சமீபத்திய சிகிச்சை நேரத்தில் கூட மற்றொரு முறை தனது டாக்டரிடம் ஓலு வாங்கிய வேலம்மா , தனது கணவரின் ஆத்திரத்திற்கு மறுபடியும் உள்ளானாள். வேலம்மாவிற்கு ஞானம் உதிர்த்து. தனது வாழ்நாள் முழுவதும் அவளை சார்ந்து இருக்கும் ஆண்களுடன் சல்லாபம் கொண்டே கழிந்ததை எண்ணி வருந்தினாள். அவள் சுதந்திர பறவையாக பறக்க ஆசைப்பட்டு, ஒரு தொழில் பயிற்சி  பள்ளியில் சேர்ந்தாள். ஆனால் தனக்கு தேவையானது என்ன என்ற தெளிவு இல்லாத காரணத்தால் முற்றிலும் ஆண்கள் இருக்கும் வெல்டிங் துறையில் சேர்க்கப்பட்டாள்! அதிர்ஷ்டவசமாக அர்ஜுன் எனும் சிறுவன் அவளுக்கு வெல்டிங் கற்றுக்கொடுக்க முன்வந்தான். அவனுக்கு இருக்கும் சந்தேகங்களை கேட்டு அறிந்த வேலம்மா, அதை  தீர்த்து வைக்க நினைத்து, அவளுக்கே உரிய பாணியில் பாடம் சொல்லி கொடுத்தாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

இந்த எபிசொட்  85ல், தனது சமீபத்திய சிகிச்சை நேரத்தில் கூட மற்றொரு முறை தனது டாக்டரிடம் ஓலு வாங்கிய வேலம்மா , தனது கணவரின் ஆத்திரத்திற்கு மறுபடியும் உள்ளானாள். வேலம்மாவிற்கு ஞானம் உதிர்த்து. தனது வாழ்நாள் முழுவதும் அவளை சார்ந்து இருக்கும் ஆண்களுடன் சல்லாபம் கொண்டே கழிந்ததை எண்ணி வருந்தினாள். அவள் சுதந்திர பறவையாக பறக்க ஆசைப்பட்டு, ஒரு தொழில் பயிற்சி  பள்ளியில் சேர்ந்தாள். ஆனால் தனக்கு தேவையானது என்ன என்ற தெளிவு இல்லாத காரணத்தால் முற்றிலும் ஆண்கள் இருக்கும் வெல்டிங் துறையில் சேர்க்கப்பட்டாள்! அதிர்ஷ்டவசமாக அர்ஜுன் எனும் சிறுவன் அவளுக்கு வெல்டிங் கற்றுக்கொடுக்க முன்வந்தான். அவனுக்கு இருக்கும் சந்தேகங்களை கேட்டு அறிந்த வேலம்மா, அதை  தீர்த்து வைக்க நினைத்து, அவளுக்கே உரிய பாணியில் பாடம் சொல்லி கொடுத்தாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்