தொடு சிகிச்சை

எபிசொட் விளக்கம்

சென்ற எபிசோடில் கோபத்தினால் வேலை இழந்த  ரமேஷ், இப்போது வீட்டிற்கு வருமானம் ஈட்டாததால் இந்த எபிசொட் 84ல் செக்ஸ் சாட் செய்து வருமானம் ஈட்டி வேலம்மா வீட்டு செலவுகளை பார்த்துகொள்கிறாள். அனால் ரமேஷின் தொடர்ச்சியான கோபம் அவளை ஒரு முடிவுக்கு வர வைத்தது: ரமேஷ் டாக்டரிடம் சென்று டிரீட்மென்ட் எடுத்து கோபத்தை குறைக்க வேண்டும் இல்லையேல் வேலம்மா மூட்டை முடிச்சை கட்டிக்கொண்டு அவள் சகோதரி வீட்டிற்கு சென்று விடவேண்டும். வேறு வழியில்லாமல் ஒத்துக்கொண்டு சென்ற ரமேஷ் அங்கு வேலம்மாவின் செக்சி தோழியை டாக்டராக கண்டு ஆச்சர்யப்படுகிறான். அந்த செக்சி டாக்டரின் பேச்சை கேட்டு வேறு டாக்டரை பார்க்க சென்ற வேலம்மாவிற்கும் ஆழ்ந்த, சிறப்பான வைத்தியம் கிடைத்தது!

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

சென்ற எபிசோடில் கோபத்தினால் வேலை இழந்த  ரமேஷ், இப்போது வீட்டிற்கு வருமானம் ஈட்டாததால் இந்த எபிசொட் 84ல் செக்ஸ் சாட் செய்து வருமானம் ஈட்டி வேலம்மா வீட்டு செலவுகளை பார்த்துகொள்கிறாள். அனால் ரமேஷின் தொடர்ச்சியான கோபம் அவளை ஒரு முடிவுக்கு வர வைத்தது: ரமேஷ் டாக்டரிடம் சென்று டிரீட்மென்ட் எடுத்து கோபத்தை குறைக்க வேண்டும் இல்லையேல் வேலம்மா மூட்டை முடிச்சை கட்டிக்கொண்டு அவள் சகோதரி வீட்டிற்கு சென்று விடவேண்டும். வேறு வழியில்லாமல் ஒத்துக்கொண்டு சென்ற ரமேஷ் அங்கு வேலம்மாவின் செக்சி தோழியை டாக்டராக கண்டு ஆச்சர்யப்படுகிறான். அந்த செக்சி டாக்டரின் பேச்சை கேட்டு வேறு டாக்டரை பார்க்க சென்ற வேலம்மாவிற்கும் ஆழ்ந்த, சிறப்பான வைத்தியம் கிடைத்தது!

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்