மசாஜ் நாட்கள்

எபிசொட் விளக்கம்

தன் வேலையை விட்ட ரமேஷின் கோபம் இந்த எபிசொட் 83-ல் கட்டுக்கடங்காமல் சென்றது. அவனை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர வேலம்மா ஒரு மசாஜ் செய்யும் இடத்திற்கு கூட்டி செல்கிறாள். அங்கு இருவருக்கும் சலுகை விலையில் மசாஜ் கிடைக்கும் என்று அறிந்து ஆச்சர்யப்பட்ட வேலம்மா, அங்கு வேலை செய்யும் இரண்டு ஆட்களின் வேலையில் தன்னை மறந்து சொர்க்கம் சென்றாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

தன் வேலையை விட்ட ரமேஷின் கோபம் இந்த எபிசொட் 83-ல் கட்டுக்கடங்காமல் சென்றது. அவனை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர வேலம்மா ஒரு மசாஜ் செய்யும் இடத்திற்கு கூட்டி செல்கிறாள். அங்கு இருவருக்கும் சலுகை விலையில் மசாஜ் கிடைக்கும் என்று அறிந்து ஆச்சர்யப்பட்ட வேலம்மா, அங்கு வேலை செய்யும் இரண்டு ஆட்களின் வேலையில் தன்னை மறந்து சொர்க்கம் சென்றாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்