அதிரடி சலுகை

எபிசொட் விளக்கம்

இந்த எபிசொட் 81-ல் வேலம்மாவும் வீணாவும் சிறிது நேரம் ஒன்றான செலவிட நினைத்து ஷாப்பிங் செல்கின்றனர். ஆனால் அங்கு மிகவும் வேண்டிய ஒன்றை பார்த்த வீனா, வேலம்மாவை ஒரு காமுக விற்பனையாளரிடம் தனியாக விட்டுவிட்டு  சென்றுவிட்டாள். வேலம்மா அவனிடம் இருந்து தப்பித்தாளா? வீனா அம்மாவை கூட விட்டுவிட்டு செல்லும் அளவிற்கு எதை கண்டாள்? அவளின் துளிர் விடும்  முரட்டுத்தனம் அவளை என்ன செய்ய வைத்தது? இந்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் இந்த எபிசோடில் பதில் இருக்கிறது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

இந்த எபிசொட் 81-ல் வேலம்மாவும் வீணாவும் சிறிது நேரம் ஒன்றான செலவிட நினைத்து ஷாப்பிங் செல்கின்றனர். ஆனால் அங்கு மிகவும் வேண்டிய ஒன்றை பார்த்த வீனா, வேலம்மாவை ஒரு காமுக விற்பனையாளரிடம் தனியாக விட்டுவிட்டு  சென்றுவிட்டாள். வேலம்மா அவனிடம் இருந்து தப்பித்தாளா? வீனா அம்மாவை கூட விட்டுவிட்டு செல்லும் அளவிற்கு எதை கண்டாள்? அவளின் துளிர் விடும்  முரட்டுத்தனம் அவளை என்ன செய்ய வைத்தது? இந்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் இந்த எபிசோடில் பதில் இருக்கிறது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்