ப்புரவு “வேலை”

எபிசொட் விளக்கம்

இந்த எபிசோட் 80-ல் மதிய உணவை மறந்து வைத்த ரமேஷிற்கு நல்ல உணவையும் ஒரு சிறிய காம விருந்தையும் கொடுக்க வேலம்மா எண்ணினாள். ஆண்கள் கழிவறைக்கு நுழைந்து ஆடையை கழற்றி செக்சி உள்ளாடையை மாற்றிக்கொண்டு இருந்த பொழுது அங்கு கடைசி கழிவரையை கழுவ துப்புரவு தொழிலாளி வந்தார். வேலம்மா தெரியாமல் தண்ணீரை சிந்த, அதில் வழுக்கி விழுகிறார். இந்த களேபரத்தால் ரமேஷை குஷி படுத்த வந்த வேலம்மா வேறு ஒருவருக்கு கால்களை விரிக்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

இந்த எபிசோட் 80-ல் மதிய உணவை மறந்து வைத்த ரமேஷிற்கு நல்ல உணவையும் ஒரு சிறிய காம விருந்தையும் கொடுக்க வேலம்மா எண்ணினாள். ஆண்கள் கழிவறைக்கு நுழைந்து ஆடையை கழற்றி செக்சி உள்ளாடையை மாற்றிக்கொண்டு இருந்த பொழுது அங்கு கடைசி கழிவரையை கழுவ துப்புரவு தொழிலாளி வந்தார். வேலம்மா தெரியாமல் தண்ணீரை சிந்த, அதில் வழுக்கி விழுகிறார். இந்த களேபரத்தால் ரமேஷை குஷி படுத்த வந்த வேலம்மா வேறு ஒருவருக்கு கால்களை விரிக்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்