சூதாட்ட மோசடி

எபிசொட் விளக்கம்

இந்த எபிசொட் 79ல் ரமேஷின் ஆருடம் கிரிக்கெட் போட்டியின் போது  சரியாக இருந்ததை பார்த்த அவன் சக ஊழியன், பாரில் பந்தயம் கட்டி விளையாட ரமேஷை வற்புறுத்துகிறான். அங்கு சென்று பந்தயம் கட்டிய ரமேஷ் அதிகமாக பணம் ஜெயித்ததை கண்ட ஏஜெண்டுகள், அவர்களின் பணத்தை திரும்ப பெற திட்டம் தீட்டினர். ரமேஷும் பணத்தை ஏமாந்தான். அனால் அவனிடம் இருந்த மொத்த காசும் வேலம்மாவின் காசு. வேலம்மா இரவில் இன்டர்நெட்டில் சம்பாரித்த காசு அது. அவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த காசை விட்டுவிட மனம் இல்லாத வேலம்மா, ஏஜென்டிடம் சிறிய அட்ஜஸ்ட் செய்தாள். சிறிய விஷயமா செய்தாள்?

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

இந்த எபிசொட் 79ல் ரமேஷின் ஆருடம் கிரிக்கெட் போட்டியின் போது  சரியாக இருந்ததை பார்த்த அவன் சக ஊழியன், பாரில் பந்தயம் கட்டி விளையாட ரமேஷை வற்புறுத்துகிறான். அங்கு சென்று பந்தயம் கட்டிய ரமேஷ் அதிகமாக பணம் ஜெயித்ததை கண்ட ஏஜெண்டுகள், அவர்களின் பணத்தை திரும்ப பெற திட்டம் தீட்டினர். ரமேஷும் பணத்தை ஏமாந்தான். அனால் அவனிடம் இருந்த மொத்த காசும் வேலம்மாவின் காசு. வேலம்மா இரவில் இன்டர்நெட்டில் சம்பாரித்த காசு அது. அவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த காசை விட்டுவிட மனம் இல்லாத வேலம்மா, ஏஜென்டிடம் சிறிய அட்ஜஸ்ட் செய்தாள். சிறிய விஷயமா செய்தாள்?

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்