செக்சர்சைஸ்

எபிசொட் விளக்கம்

விபத்தில் ரமேஷிற்கு ஏற்பட்ட காயங்கள் அவன் செய்யும் உடற்பயிற்சிகளால் வெகு விரைவாக குணமடைவதை கண்ட வேலம்மா, அவளும் உடற்பயிற்சி கூடத்தில் சேருகிறாள். ஆனால் அங்கு அவள் மனதில் நினைத்த பயிற்சிகள் மட்டுமே இல்லை என கண்டுபிடிக்கிறாள்!

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

விபத்தில் ரமேஷிற்கு ஏற்பட்ட காயங்கள் அவன் செய்யும் உடற்பயிற்சிகளால் வெகு விரைவாக குணமடைவதை கண்ட வேலம்மா, அவளும் உடற்பயிற்சி கூடத்தில் சேருகிறாள். ஆனால் அங்கு அவள் மனதில் நினைத்த பயிற்சிகள் மட்டுமே இல்லை என கண்டுபிடிக்கிறாள்!

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்