குறும்புக்கார வேலையாள்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா, ரமேஷ் உடல்நிலை சரியாகும் வரை இருக்கட்டும் என ஒரு உதவியாளரை வேலைக்கு அமர்த்தினாள் அந்த புது வேலையாள் அவன் கண்களை வீணா மீது செலுத்துகிறான். அனால் வினவும் செய்யும் காம ஆட்டத்தைப் பார்த்து ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறான். அந்த குறும்புக்கார வேலையாளை திருப்தி படுத்தும் பணியை வேலம்மா எடுத்துக்கொள்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா, ரமேஷ் உடல்நிலை சரியாகும் வரை இருக்கட்டும் என ஒரு உதவியாளரை வேலைக்கு அமர்த்தினாள் அந்த புது வேலையாள் அவன் கண்களை வீணா மீது செலுத்துகிறான். அனால் வினவும் செய்யும் காம ஆட்டத்தைப் பார்த்து ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறான். அந்த குறும்புக்கார வேலையாளை திருப்தி படுத்தும் பணியை வேலம்மா எடுத்துக்கொள்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்