ரோஹனின் பழிவாங்குதல்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா ரமேஷ் விபத்தாகி அட்மிட் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஹாஸ்பிடளுக்கு செல்கிறாள். அங்கே ரமேஷ் மீது கோபம் இருக்கும் அவனது முன்னாள் அசிஸ்டன்ட் ரோஹன், இவர்களது கஷ்டகாலத்தில்  பணப் பிரச்சனைக்கு உதவி செய்து அதன் மூலம் வேலம்மாவை ஓத்து ரமேஷை பழிவாங்குகிறான்

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா ரமேஷ் விபத்தாகி அட்மிட் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஹாஸ்பிடளுக்கு செல்கிறாள். அங்கே ரமேஷ் மீது கோபம் இருக்கும் அவனது முன்னாள் அசிஸ்டன்ட் ரோஹன், இவர்களது கஷ்டகாலத்தில்  பணப் பிரச்சனைக்கு உதவி செய்து அதன் மூலம் வேலம்மாவை ஓத்து ரமேஷை பழிவாங்குகிறான்

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்