ரயில் பயணம் – வேலம்மா மீது ஏறிய ரயில்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா அவளின் கிராமத்து தங்கையை கல்லூரியில் சேர்க்க நகரத்திற்கு அழைத்துக்கொண்டு செல்கிறாள். ஆனால் பயணம் தொடங்கியவுடன் அவர்கள் டிக்கெட்டை மறந்து வைத்துவிட்டு வந்தது தெரிகிறது. அவர்கள் எப்படி அபராதம் கட்டினார்கள்? வேலம்மா அந்த டிக்கெட் பரிசோதகருடன் ஒரு “செக்சி” ஒப்பந்தம் போட்டு… தவறுதலாக அவளது சுயரூபத்தை  காமத்தில் துளிர்விடும் அவள்  தங்கைக்கும் காட்டிவிட்டாள்!

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா அவளின் கிராமத்து தங்கையை கல்லூரியில் சேர்க்க நகரத்திற்கு அழைத்துக்கொண்டு செல்கிறாள். ஆனால் பயணம் தொடங்கியவுடன் அவர்கள் டிக்கெட்டை மறந்து வைத்துவிட்டு வந்தது தெரிகிறது. அவர்கள் எப்படி அபராதம் கட்டினார்கள்? வேலம்மா அந்த டிக்கெட் பரிசோதகருடன் ஒரு “செக்சி” ஒப்பந்தம் போட்டு… தவறுதலாக அவளது சுயரூபத்தை  காமத்தில் துளிர்விடும் அவள்  தங்கைக்கும் காட்டிவிட்டாள்!

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்