வங்கி பெட்டகத்தில் சிக்கிய ஓல்

எபிசொட் விளக்கம்

திரு.ஜாதவ், வேலம்மாவின் வங்கி மேலாளர் அவள் மீது கள்ள காமம் கொள்கிறான்.  அவள் பெட்டகத்தில் நகை வைக்க வந்த பொழுது சூழ்ச்சி செய்து இருவரும் உள்ளே மாட்டும்படி செய்கிறான். ஜாதாவின் பாவப்பட்ட கதைக்கும்,  மனநோய்க்கும் மருந்தாக வேலம்மா அவளையே தந்து உதவுகிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

திரு.ஜாதவ், வேலம்மாவின் வங்கி மேலாளர் அவள் மீது கள்ள காமம் கொள்கிறான்.  அவள் பெட்டகத்தில் நகை வைக்க வந்த பொழுது சூழ்ச்சி செய்து இருவரும் உள்ளே மாட்டும்படி செய்கிறான். ஜாதாவின் பாவப்பட்ட கதைக்கும்,  மனநோய்க்கும் மருந்தாக வேலம்மா அவளையே தந்து உதவுகிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்