மிரட்டி அடிபணிய வைத்தல்

எபிசொட் விளக்கம்

தொழில்முறை பயணத்திற்கு கிளம்பிய ரமேஷ், ஒரு பொருளை மறந்துவிட்டு கிளம்புகிறான். மறந்த பொருளைத் தருவதற்காக அவசரமாக பாதி குளியலுக்கு நடுவில் துண்டுடன் வாசலுக்கு வேலம்மா ஓடி வர துண்டு அவிழ்ந்து விழுந்து வெட்டவெளியில் அம்மணமாகிறாள், வீட்டுத் தானியங்கி கதவு தானாக பூட்டிக்கொள்ள,  பக்கத்துவீட்டு காஜி சமீர் உதவியுடன் வீட்டுக்குள் நுழைகிறாள். மறுநாள் வேலம்மாவின் வெட்டவெளி அம்மண புகைப்படங்களை சிடியில் அனுப்பி, கருப்பு முகமுடிக்காரன் ஒருவன் வேலம்மாவை மிரட்டுகிறான்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

தொழில்முறை பயணத்திற்கு கிளம்பிய ரமேஷ், ஒரு பொருளை மறந்துவிட்டு கிளம்புகிறான். மறந்த பொருளைத் தருவதற்காக அவசரமாக பாதி குளியலுக்கு நடுவில் துண்டுடன் வாசலுக்கு வேலம்மா ஓடி வர துண்டு அவிழ்ந்து விழுந்து வெட்டவெளியில் அம்மணமாகிறாள், வீட்டுத் தானியங்கி கதவு தானாக பூட்டிக்கொள்ள,  பக்கத்துவீட்டு காஜி சமீர் உதவியுடன் வீட்டுக்குள் நுழைகிறாள். மறுநாள் வேலம்மாவின் வெட்டவெளி அம்மண புகைப்படங்களை சிடியில் அனுப்பி, கருப்பு முகமுடிக்காரன் ஒருவன் வேலம்மாவை மிரட்டுகிறான்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்