விமானத்தில் விருந்து

எபிசொட் விளக்கம்

சவிதாவை பார்க்க தனியாக விமான பயணம் செய்த போது, பாவப்பட்ட வேலம்மா பைலட்டின் பேச்சில் ஏமாந்து விமான விபத்தை தடுப்பதாக நினைத்து பைலட்டின் காய்ந்த சுன்னிக்கு கஞ்சி காய்ச்சினாள்!

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

சவிதாவை பார்க்க தனியாக விமான பயணம் செய்த போது, பாவப்பட்ட வேலம்மா பைலட்டின் பேச்சில் ஏமாந்து விமான விபத்தை தடுப்பதாக நினைத்து பைலட்டின் காய்ந்த சுன்னிக்கு கஞ்சி காய்ச்சினாள்!

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்