குளிர்கால குஜால்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலா அவளது நெருங்கிய தோழி ஷ்ரேயாவின் மருமகனை காலேஜில் சேர்க்க கூட்டி செல்கிறாள். ஆனால் ஹோட்டலில் சாதாரண அறை இல்லாததால் அவர்களுக்கு தேன்நிலவு ரூம் கிடைக்கிறது! அதுபோக அடித்து ஊத்திய மழை அவர்களை ரூமை விட்டு வெளியில் வராமல் இருக்க செய்தது. அப்பாவியான ஆர்வதின் முடிவாக வேலா அந்த கூச்ச சுபாவமான மாணவனுக்கு தைரியம் கொடுத்து ஆம்பளை ஆக்கியது எப்படி என பாருங்கள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலா அவளது நெருங்கிய தோழி ஷ்ரேயாவின் மருமகனை காலேஜில் சேர்க்க கூட்டி செல்கிறாள். ஆனால் ஹோட்டலில் சாதாரண அறை இல்லாததால் அவர்களுக்கு தேன்நிலவு ரூம் கிடைக்கிறது! அதுபோக அடித்து ஊத்திய மழை அவர்களை ரூமை விட்டு வெளியில் வராமல் இருக்க செய்தது. அப்பாவியான ஆர்வதின் முடிவாக வேலா அந்த கூச்ச சுபாவமான மாணவனுக்கு தைரியம் கொடுத்து ஆம்பளை ஆக்கியது எப்படி என பாருங்கள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்