செக்ஸ் டீச்சர்

எபிசொட் விளக்கம்

இளம் பாபுவின் காதலி அவனுடன் சல்லாபிக்க ஆர்வமாக இருக்கிறாள். ஆனால், அவளுக்கு அனுபவம் இல்லாததால் அது இருவருக்கும் வலியை கொடுத்தது. அதனால் பாபு அவளை அவன் வித்தை கற்ற குருவிடம் சென்று கற்கலாம் என்று கூறுகிறான்: அவனது அண்டை வீட்டு வேலம்மா, தாராவிற்கு காதல் வித்தை கற்றுத்தந்தாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

இளம் பாபுவின் காதலி அவனுடன் சல்லாபிக்க ஆர்வமாக இருக்கிறாள். ஆனால், அவளுக்கு அனுபவம் இல்லாததால் அது இருவருக்கும் வலியை கொடுத்தது. அதனால் பாபு அவளை அவன் வித்தை கற்ற குருவிடம் சென்று கற்கலாம் என்று கூறுகிறான்: அவனது அண்டை வீட்டு வேலம்மா, தாராவிற்கு காதல் வித்தை கற்றுத்தந்தாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்