வட்டியும் முதலும்

எபிசொட் விளக்கம்

ரமேஷின் கடனை வசூலிக்க வட்டிக்காரர்கள் வேலம்மாவின் வீட்டிற்கு வருகிறார்கள். பணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்ய கொஞ்சம் கால அவகாசம் கேட்கிறாள் வேலம்மா ஆனால் கடன்காரர்கள் பிரச்சனை பண்ணாமல் இடத்தை காலி பண்ணுவதாக தெரியவில்லை. வேலம்மா தன்னிடம் கொடுக்க எதுவும் இல்லை என்று சொல்ல, காமவெறிபிடித்த ஆண்கள் வேறு திட்டத்தை தீட்டுகிறார்கள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

ரமேஷின் கடனை வசூலிக்க வட்டிக்காரர்கள் வேலம்மாவின் வீட்டிற்கு வருகிறார்கள். பணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்ய கொஞ்சம் கால அவகாசம் கேட்கிறாள் வேலம்மா ஆனால் கடன்காரர்கள் பிரச்சனை பண்ணாமல் இடத்தை காலி பண்ணுவதாக தெரியவில்லை. வேலம்மா தன்னிடம் கொடுக்க எதுவும் இல்லை என்று சொல்ல, காமவெறிபிடித்த ஆண்கள் வேறு திட்டத்தை தீட்டுகிறார்கள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்