அடங்காத ஆசைகள்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா தனது உடல் நிலை சரி ஆகும் வரை வீட்டு வேலைகளை பார்ப்பதற்கு, நேஹா, என்னும் வேலைக்காரியை புதிதாக வேலைக்கு நியமிக்கிறாள். வேலம்மாவின் மகன் விஜய் நேஹாவின் வசீகரமான உடலுக்கு மயங்கி அவளை அடைய நினைக்கிறான். ஒரு நாள் விஜய் தனது வீட்டிலையே வேலைக்காரி வேறு ஒருவனோடு உடல் உறவு வைத்து கொள்வதை பார்த்து விடுகிறான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நேஹாவின் உடலை அடைய நினைக்கிறான் விஜய்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா தனது உடல் நிலை சரி ஆகும் வரை வீட்டு வேலைகளை பார்ப்பதற்கு, நேஹா, என்னும் வேலைக்காரியை புதிதாக வேலைக்கு நியமிக்கிறாள். வேலம்மாவின் மகன் விஜய் நேஹாவின் வசீகரமான உடலுக்கு மயங்கி அவளை அடைய நினைக்கிறான். ஒரு நாள் விஜய் தனது வீட்டிலையே வேலைக்காரி வேறு ஒருவனோடு உடல் உறவு வைத்து கொள்வதை பார்த்து விடுகிறான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நேஹாவின் உடலை அடைய நினைக்கிறான் விஜய்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்