வேட்டை

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மாவால் தன்னை மிரட்டுபவனின் சித்திரவதையை இதற்கு மேல் தாங்க முடியவில்லை இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட நினைத்தாள்.

காவல் துறையில் பணிபுரியும் தன் தோழி ஷாஜியாவின் உதவியை நாடுகிறாள் இருவரும் சேர்ந்து அவனை கைது செய்ய ஒரு திட்டம் தீட்டுகிறார்கள். ஆனால் திட்டம் சொதப்பிவிட வேலம்மா அவனின் கருணையை எதிர் பார்த்து இருக்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மாவால் தன்னை மிரட்டுபவனின் சித்திரவதையை இதற்கு மேல் தாங்க முடியவில்லை இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட நினைத்தாள்.

காவல் துறையில் பணிபுரியும் தன் தோழி ஷாஜியாவின் உதவியை நாடுகிறாள் இருவரும் சேர்ந்து அவனை கைது செய்ய ஒரு திட்டம் தீட்டுகிறார்கள். ஆனால் திட்டம் சொதப்பிவிட வேலம்மா அவனின் கருணையை எதிர் பார்த்து இருக்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்