பக்கத்து வீட்டுக்காரர்

எபிசொட் விளக்கம்

வாசகர்கள் 113 மற்றும் 114 ஆவது அத்தியாயத்தில் வேலம்மா வெக்கையில் தவித்து கொண்டு இருக்கையில், மற்றும் தோட்டத்தில் செடி நட்ட பொழுதும் வீட்டின் பின்புறத்தில் பக்கத்துக்கு வீட்டுக்காரர் இலவசமாக படம் பார்த்தது உங்களுக்கு நியாபகம் இருக்கும். இது எதுவுமே வேலம்மாவிற்கு தெரியாது, ஆனால் ரமேஷ் அவரை பார்த்து விட்டான் அதனால் வேலம்மாவின் மானத்தை காக்கும் பொருட்டு தன் வீட்டை சுற்றி வேலி போடா தீர்மானித்து உள்ளான். 116அத்தியாயத்தில் யாரும் கோபித்து கொள்ள கூடாது என்பதற்காக எல்லாரிடமும் முன் கூட்டியே வேலி போடும் தகவலை அக்கம் பக்கத்தில் தெரிவிக்கிறாள். ஆனால் ஒளிந்து இருந்து பார்ப்பவரின் மனைவி தான் குடைச்சல் தருகிறாள்!- வேலம்மாவை வைத்து தனது கணவனுக்கு ஒரு பாடத்தை கற்று கொடுக்க நினைக்கிறாள்!

படங்களுக்கு இடையே ஒரு ஜிஃப் படமும் உள்ளதுwink

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள்starstarstarstarstar

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வாசகர்கள் 113 மற்றும் 114 ஆவது அத்தியாயத்தில் வேலம்மா வெக்கையில் தவித்து கொண்டு இருக்கையில், மற்றும் தோட்டத்தில் செடி நட்ட பொழுதும் வீட்டின் பின்புறத்தில் பக்கத்துக்கு வீட்டுக்காரர் இலவசமாக படம் பார்த்தது உங்களுக்கு நியாபகம் இருக்கும். இது எதுவுமே வேலம்மாவிற்கு தெரியாது, ஆனால் ரமேஷ் அவரை பார்த்து விட்டான் அதனால் வேலம்மாவின் மானத்தை காக்கும் பொருட்டு தன் வீட்டை சுற்றி வேலி போடா தீர்மானித்து உள்ளான். 116அத்தியாயத்தில் யாரும் கோபித்து கொள்ள கூடாது என்பதற்காக எல்லாரிடமும் முன் கூட்டியே வேலி போடும் தகவலை அக்கம் பக்கத்தில் தெரிவிக்கிறாள். ஆனால் ஒளிந்து இருந்து பார்ப்பவரின் மனைவி தான் குடைச்சல் தருகிறாள்!- வேலம்மாவை வைத்து தனது கணவனுக்கு ஒரு பாடத்தை கற்று கொடுக்க நினைக்கிறாள்!

படங்களுக்கு இடையே ஒரு ஜிஃப் படமும் உள்ளதுwink

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள்starstarstarstarstar

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்