உல்லாச தோட்டம்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா காமிக்ஸின் 114ஆவது அத்தியாயத்தில் வேலம்மா ரமேஷை ஊக்குவிக்க காய்கறி தோட்டம் வைக்க முடிவு செய்கிறாள். அதனால் தோட்டக்காரனின் பரிந்துரை படி வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இயற்கை உரத்தை வாங்கி தன் செடிகளுக்கு பயன்படுத்துகிறாள். உரத்தை போட்டதும், இந்த மண்ணிலேயே யாரும் இதுவரை பார்க்காத அளவுக்கு பெருசாகவும், சுவையாகவும் வளர்ந்துவிட்டது! ஆனா யார் கண் பட்டுச்சோ தெரியல திரும்ப அந்த உரத்த வாங்க போன பொழுது உரம் எல்லாம் தீர்ந்து போச்சுன்னு ஒரு கெட்ட செய்தி காத்திருந்துச்சு; வேலம்மாவின் செடிகளும் கொஞ்ச நாளில் சாக ஆரம்பிக்குது. தோட்டக்காரனிடம் மன்றாடி புது உரத்தை தயாரிக்க சொல்கிறாள், அதற்கு அவன் ஒரு ஒப்பந்தம் போடுகிறான்: வேலம்மா தனது திருமேனியை காட்டி அந்த உரத்தை உருவாக்க உதவ வேண்டும்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா காமிக்ஸின் 114ஆவது அத்தியாயத்தில் வேலம்மா ரமேஷை ஊக்குவிக்க காய்கறி தோட்டம் வைக்க முடிவு செய்கிறாள். அதனால் தோட்டக்காரனின் பரிந்துரை படி வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இயற்கை உரத்தை வாங்கி தன் செடிகளுக்கு பயன்படுத்துகிறாள். உரத்தை போட்டதும், இந்த மண்ணிலேயே யாரும் இதுவரை பார்க்காத அளவுக்கு பெருசாகவும், சுவையாகவும் வளர்ந்துவிட்டது! ஆனா யார் கண் பட்டுச்சோ தெரியல திரும்ப அந்த உரத்த வாங்க போன பொழுது உரம் எல்லாம் தீர்ந்து போச்சுன்னு ஒரு கெட்ட செய்தி காத்திருந்துச்சு; வேலம்மாவின் செடிகளும் கொஞ்ச நாளில் சாக ஆரம்பிக்குது. தோட்டக்காரனிடம் மன்றாடி புது உரத்தை தயாரிக்க சொல்கிறாள், அதற்கு அவன் ஒரு ஒப்பந்தம் போடுகிறான்: வேலம்மா தனது திருமேனியை காட்டி அந்த உரத்தை உருவாக்க உதவ வேண்டும்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்