கோடை கொண்டாட்டம்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா காமிக்ஸின் 113ஆவது அத்தியாயத்தில் வருடத்தின் முதல் அக்னி பிரவேசம் தாக்குகிறது. ஒரு பாவமும் அறியாத வேலம்மா வேர்க்காமல் வீட்டு வேலைகளை பார்க்க ஏ.சியை போடா சொல்லி ரமேஷிடம் கெஞ்சுகிறாள். ஆனால் கஞ்சனான ரமேஷ் கொஞ்ச நாள் கழித்து போட்டுக்கொள்ளலாம் என கூறிவிடுகிறேன். கடைசியில் மனசு மாறி ஏ.சியை போடா சென்ற பொழுது, அவர்களை மேலும் சோதிக்க ஒரு சிறு பிரச்சனை வந்து விடுகிறது: ஏ.சி வேலை செய்யவில்லை! கஞ்சன் ரமேஷ் ஏ.சியை பழுது பார்ப்பவனை அழைக்கவில்லை. மாறாக தனது அலுவலகத்தில் பராமரிப்பு பனி செய்பவனை அழைத்து ஏ.சியை சரி பார்க்க சொல்கிறான். பராமரிப்பு வேலை செய்பவனும் பெருந்தன்மையாக சம்மதிக்கிறான்… ஏ.சியில் என்ன பிரச்சனை என்று பார்க்கிறான் ஏ.சியை மட்டும் இல்லை வேக்கையில் தவிக்கும் ரமேஷின் அழகான மனைவியையும் தான். படித்து மகிழுங்கள். 😉

அடுத்த அத்தியாயத்தையும் டார்க்மார்க் தான் எழுதி உள்ளார்.

கவனமாக படிங்க ஏன்னெனில் இந்த அத்தியாயத்தில் ஒரு ஜிஃப் படமும் உள்ளது.😉

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள். ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா காமிக்ஸின் 113ஆவது அத்தியாயத்தில் வருடத்தின் முதல் அக்னி பிரவேசம் தாக்குகிறது. ஒரு பாவமும் அறியாத வேலம்மா வேர்க்காமல் வீட்டு வேலைகளை பார்க்க ஏ.சியை போடா சொல்லி ரமேஷிடம் கெஞ்சுகிறாள். ஆனால் கஞ்சனான ரமேஷ் கொஞ்ச நாள் கழித்து போட்டுக்கொள்ளலாம் என கூறிவிடுகிறேன். கடைசியில் மனசு மாறி ஏ.சியை போடா சென்ற பொழுது, அவர்களை மேலும் சோதிக்க ஒரு சிறு பிரச்சனை வந்து விடுகிறது: ஏ.சி வேலை செய்யவில்லை! கஞ்சன் ரமேஷ் ஏ.சியை பழுது பார்ப்பவனை அழைக்கவில்லை. மாறாக தனது அலுவலகத்தில் பராமரிப்பு பனி செய்பவனை அழைத்து ஏ.சியை சரி பார்க்க சொல்கிறான். பராமரிப்பு வேலை செய்பவனும் பெருந்தன்மையாக சம்மதிக்கிறான்… ஏ.சியில் என்ன பிரச்சனை என்று பார்க்கிறான் ஏ.சியை மட்டும் இல்லை வேக்கையில் தவிக்கும் ரமேஷின் அழகான மனைவியையும் தான். படித்து மகிழுங்கள். 😉

அடுத்த அத்தியாயத்தையும் டார்க்மார்க் தான் எழுதி உள்ளார்.

கவனமாக படிங்க ஏன்னெனில் இந்த அத்தியாயத்தில் ஒரு ஜிஃப் படமும் உள்ளது.😉

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள். ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்