ஒரு கள்ளியும் இரண்டு களவாணிகளும்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா காமிக்ஸின் 112ஆவது அத்தியாயத்தில் நடு இரவில் வேலம்மா ரமேஷை எழுப்பி கீழே ஏதோ சத்தம் கேட்பதாக கூறுகிறாள். எதாவது மன பிரமையா இருக்கும் என்று சொல்லி தட்டி கழிக்கிறான், ஆனால் அவனை கீழே சென்று பார்க்குமாறு வற்புறுத்துகிறாள். துரதிஷ்டவசமாக, ரமேஷ் தன் வீட்டை கொள்ளையடிக்க வந்தவர்களிடம் சிக்குகிறான்! திருடர்கள் இந்த வீட்டில் பணம் ஒளித்து வைக்க பட்டுள்ளதாக கூறுகிறார்கள். வேலம்மாவும் ரமேஷும் பணம் எதுவும் எங்களிடம் இல்லை என மறுக்கிறார்கள். ஆனால் யாரவது உண்மையை கூற வேண்டும். அதனால் அந்த இரண்டு திருடர்களும் ரமேஷையும் வேலம்மாவையும் தனி அறைகளில் கட்டி போட்டுவிட்டு, வேலம்மாவிடம் நூதனமான விசாரணையை துவங்கி பணம் இருக்கும் இடத்தை கண்டு பிடித்துவிடலாம் என திருடர்கள் திட்டம் தீட்டுகிறார்கள்!

படங்களுக்கு இடையே ஒரு ஜிஃப் படமும் உள்ளது. 😉

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள். ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா காமிக்ஸின் 112ஆவது அத்தியாயத்தில் நடு இரவில் வேலம்மா ரமேஷை எழுப்பி கீழே ஏதோ சத்தம் கேட்பதாக கூறுகிறாள். எதாவது மன பிரமையா இருக்கும் என்று சொல்லி தட்டி கழிக்கிறான், ஆனால் அவனை கீழே சென்று பார்க்குமாறு வற்புறுத்துகிறாள். துரதிஷ்டவசமாக, ரமேஷ் தன் வீட்டை கொள்ளையடிக்க வந்தவர்களிடம் சிக்குகிறான்! திருடர்கள் இந்த வீட்டில் பணம் ஒளித்து வைக்க பட்டுள்ளதாக கூறுகிறார்கள். வேலம்மாவும் ரமேஷும் பணம் எதுவும் எங்களிடம் இல்லை என மறுக்கிறார்கள். ஆனால் யாரவது உண்மையை கூற வேண்டும். அதனால் அந்த இரண்டு திருடர்களும் ரமேஷையும் வேலம்மாவையும் தனி அறைகளில் கட்டி போட்டுவிட்டு, வேலம்மாவிடம் நூதனமான விசாரணையை துவங்கி பணம் இருக்கும் இடத்தை கண்டு பிடித்துவிடலாம் என திருடர்கள் திட்டம் தீட்டுகிறார்கள்!

படங்களுக்கு இடையே ஒரு ஜிஃப் படமும் உள்ளது. 😉

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள். ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்