பாலியல் பரீட்சை

எபிசொட் விளக்கம்

வழக்கம்போல தன் தோழிகளுடன் அரட்டை அடித்துக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது, வேலம்மாவிற்கு பக்கத்து அறையில் இருந்து காமத்தை தூண்டுகிற சத்தங்கள் கேட்கிறது. எப்பொழுதும் அடுத்தவர்களை எட்டி பார்க்காத பத்தினி வேலம்மா இம்முறை சென்று பார்க்கிறாள் ஏனென்றால் அங்கு கேட்டது ஆண்டிஸ் குரல்கள்! இந்த 111ஆவது அத்தியாயத்தில் வேலம்மா தனது தோழியின் அப்பாவி மகன் தான், இதற்கு காரணம் என்று கண்டுபிடிக்கிறாள். ஆனால் அவன் மிகவும் பயப்படுகிறான் காரணம் வேலம்மா அவனை கையும் களவுமாக பிடித்துவிடுகிறாள், அது மட்டும் இன்றி அவளை பார்த்தாலே மதி மயங்கிவிடுகிறான். வேலம்மா அவனிற்கு அறிவுரைவழங்கும் பொழுது, அவர்களுக்கு தெரியாமல் ஒரு அந்நியன் அவர்களை கண்காணிக்கிறான். இந்த அந்நியன் வேலம்மாவிற்கு குடைச்சல் கொடுக்க போகிறான் ஏனென்றால் அவனது நோக்கம் மிக மோசமானது. வேலம்மா தொடரின் இந்த அத்தியாயத்தை படிக்கும்பொழுது உங்களை யாரும் கண்காணிக்காமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். 😉

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள். ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வழக்கம்போல தன் தோழிகளுடன் அரட்டை அடித்துக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது, வேலம்மாவிற்கு பக்கத்து அறையில் இருந்து காமத்தை தூண்டுகிற சத்தங்கள் கேட்கிறது. எப்பொழுதும் அடுத்தவர்களை எட்டி பார்க்காத பத்தினி வேலம்மா இம்முறை சென்று பார்க்கிறாள் ஏனென்றால் அங்கு கேட்டது ஆண்டிஸ் குரல்கள்! இந்த 111ஆவது அத்தியாயத்தில் வேலம்மா தனது தோழியின் அப்பாவி மகன் தான், இதற்கு காரணம் என்று கண்டுபிடிக்கிறாள். ஆனால் அவன் மிகவும் பயப்படுகிறான் காரணம் வேலம்மா அவனை கையும் களவுமாக பிடித்துவிடுகிறாள், அது மட்டும் இன்றி அவளை பார்த்தாலே மதி மயங்கிவிடுகிறான். வேலம்மா அவனிற்கு அறிவுரைவழங்கும் பொழுது, அவர்களுக்கு தெரியாமல் ஒரு அந்நியன் அவர்களை கண்காணிக்கிறான். இந்த அந்நியன் வேலம்மாவிற்கு குடைச்சல் கொடுக்க போகிறான் ஏனென்றால் அவனது நோக்கம் மிக மோசமானது. வேலம்மா தொடரின் இந்த அத்தியாயத்தை படிக்கும்பொழுது உங்களை யாரும் கண்காணிக்காமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். 😉

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள். ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்