கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள்

எபிசொட் விளக்கம்

110ஆவது அத்தியாயத்தில், பறந்த மனசு காரியான வேலம்மா ஆஸ்ரமத்திற்கு நன்கொடை கிடைக்க சமூக சேவை செய்கிறாள். அங்கு ஸ்டீவ் என்கிற இளைஞனை சந்திக்கிறாள், அவன் அமெரிக்காவில் இருந்து முதல் முறையாக இந்தியா வந்துள்ளான். அனுபவம் இல்லாத அந்த இளைஞனுடன் வேலம்மாவிற்கு நட்பு உண்டாகிறது. அதனால் ஸ்டீவ் இம்முறை கிறிஸ்துமஸை தனியாக கொண்டாட வேண்டும் என்று கூறியதும் வேலம்மா அவனை தன் வீட்டிற்கு அழைக்கிறாள். ஸ்டீவை லக்ஷ்மி குடும்பம் கரிசனையோடு வரவேற்கிறது. அவன் தன் வழிகாட்டிக்கு ஒரு சிறப்பு பரிசு வைத்திருக்கிறான் ஆனால் அதை ரகசியமாக தான் தர முடியும் என்கிறான். ஸ்டீவ் நம்ம அழகு சுந்தரி வேலம்மாக்கு குடுக்க விரும்பும் பரிசு என்ன என்பதை உடனே தெரிந்துகொள்ளுங்கள் இந்த பிரத்யேகமான கிறிஸ்துமஸ் பதிப்பில்.

இந்த அத்தியாயத்தில் உங்களுக்கு ஒரு ஜிஃப் படம் கிறிஸ்துமஸ் பரிசாக காத்திருக்கிறது.😉

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள்.⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

110ஆவது அத்தியாயத்தில், பறந்த மனசு காரியான வேலம்மா ஆஸ்ரமத்திற்கு நன்கொடை கிடைக்க சமூக சேவை செய்கிறாள். அங்கு ஸ்டீவ் என்கிற இளைஞனை சந்திக்கிறாள், அவன் அமெரிக்காவில் இருந்து முதல் முறையாக இந்தியா வந்துள்ளான். அனுபவம் இல்லாத அந்த இளைஞனுடன் வேலம்மாவிற்கு நட்பு உண்டாகிறது. அதனால் ஸ்டீவ் இம்முறை கிறிஸ்துமஸை தனியாக கொண்டாட வேண்டும் என்று கூறியதும் வேலம்மா அவனை தன் வீட்டிற்கு அழைக்கிறாள். ஸ்டீவை லக்ஷ்மி குடும்பம் கரிசனையோடு வரவேற்கிறது. அவன் தன் வழிகாட்டிக்கு ஒரு சிறப்பு பரிசு வைத்திருக்கிறான் ஆனால் அதை ரகசியமாக தான் தர முடியும் என்கிறான். ஸ்டீவ் நம்ம அழகு சுந்தரி வேலம்மாக்கு குடுக்க விரும்பும் பரிசு என்ன என்பதை உடனே தெரிந்துகொள்ளுங்கள் இந்த பிரத்யேகமான கிறிஸ்துமஸ் பதிப்பில்.

இந்த அத்தியாயத்தில் உங்களுக்கு ஒரு ஜிஃப் படம் கிறிஸ்துமஸ் பரிசாக காத்திருக்கிறது.😉

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள்.⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்