கம்பெனி பிக்னிக்

எபிசொட் விளக்கம்

புதிய வேலைக்கு சேர்ந்த ரமேஷ் தன்னுடன் வேலை செய்வோரை கவர வேலம்மா மற்றும் மற்ற ஜோடிகளுடன் சல்லாபம் கொள்வது போல கதை கட்டிவிடுவான். நம்பும்படியாக இல்லை என்றாலும் அவன் கதை சொல்லும் விதத்தை வைத்து, அவனிடம் வேலை செய்வோர் சிலர் அதை நம்பினார். துரதிஷ்டவசமாக கம்பெனி பிக்னிக் வரப்போவது ரமேஷிற்கு தெரியாது. உடன் வேலை செய்வோர் இது தான் சரியான சந்தர்ப்பம் என்று உணர்ந்து ரமேஷ் வேலம்மாவை அழைத்து வர சொல்லி ஏமாற்றுகின்றனர்.

எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர்கள். ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

புதிய வேலைக்கு சேர்ந்த ரமேஷ் தன்னுடன் வேலை செய்வோரை கவர வேலம்மா மற்றும் மற்ற ஜோடிகளுடன் சல்லாபம் கொள்வது போல கதை கட்டிவிடுவான். நம்பும்படியாக இல்லை என்றாலும் அவன் கதை சொல்லும் விதத்தை வைத்து, அவனிடம் வேலை செய்வோர் சிலர் அதை நம்பினார். துரதிஷ்டவசமாக கம்பெனி பிக்னிக் வரப்போவது ரமேஷிற்கு தெரியாது. உடன் வேலை செய்வோர் இது தான் சரியான சந்தர்ப்பம் என்று உணர்ந்து ரமேஷ் வேலம்மாவை அழைத்து வர சொல்லி ஏமாற்றுகின்றனர்.

எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர்கள். ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்