மேட்டருக்கு மருந்து

எபிசொட் விளக்கம்

தன் கணவன் மிகச்சிறந்த காதலனாய் இல்லாதது வேலம்மாவின் தவறு எதுவும் இல்லை, ஆனால் வேலம்மாவை திருப்தி படுத்த முடியாத ரமேஷ் பழியை அவள் மீது சுமத்துகிறான், அவள் காமத்திற்கு அடிமை ஆகிவிட்டாள் அதனால்,  இதெல்லாம் அவளுடைய தவறு தான் என்று கூறுகிறான்.

இதை கேட்ட அப்பாவி வேலம்மா மனதளவில் பாதிக்கப்படுகிறாள். தன் உடலில் ஏதோ பிரச்சனை இருப்பதாக கருதுகிறாள். அதனால், மருத்துவரின் உதவியை நாடி தன் புண்டையை பரிசோதிக்குமாறு வேண்டுகிறாள்.

வேலம்மாவின் வழக்கமான மருத்துவர் இன்று இல்லை, மாறாக, புதிய டாக்டரிடம் அவளை குணப்படுத்த சில கை தேர்ந்த வித்தைகள் உள்ளன!

இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

தன் கணவன் மிகச்சிறந்த காதலனாய் இல்லாதது வேலம்மாவின் தவறு எதுவும் இல்லை, ஆனால் வேலம்மாவை திருப்தி படுத்த முடியாத ரமேஷ் பழியை அவள் மீது சுமத்துகிறான், அவள் காமத்திற்கு அடிமை ஆகிவிட்டாள் அதனால்,  இதெல்லாம் அவளுடைய தவறு தான் என்று கூறுகிறான்.

இதை கேட்ட அப்பாவி வேலம்மா மனதளவில் பாதிக்கப்படுகிறாள். தன் உடலில் ஏதோ பிரச்சனை இருப்பதாக கருதுகிறாள். அதனால், மருத்துவரின் உதவியை நாடி தன் புண்டையை பரிசோதிக்குமாறு வேண்டுகிறாள்.

வேலம்மாவின் வழக்கமான மருத்துவர் இன்று இல்லை, மாறாக, புதிய டாக்டரிடம் அவளை குணப்படுத்த சில கை தேர்ந்த வித்தைகள் உள்ளன!

இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்