கவர்ச்சி உள்ளாடை மாடல் வேலம்மா

எபிசொட் விளக்கம்

தனது கணவன் ரமேஷ், அவளின் உள்ளாடை கேட்லாகை பார்த்து ஜொள்ளு விடுவதை பார்த்த வேலம்மா, கணவனை மயக்க அவளும் உள்ளாடை வாங்க முடிவு எடுக்கிறாள். ஆனால் ஒரே ஒரு பிரச்னை: அவளது சைசில் செக்சி உள்ளாடை இல்லை! இதனால் அவள் தனது நிருபர் பதவியை உபயோகித்து பிரபல உள்ளாடை டிசைனர் மந்தீப் கங்குலியை சந்தித்து, அவள் உடல்வாகு உள்ள பெண்டாளுக்கு ஏன் செக்சி உள்ளாடை கிடைப்பது இல்லை என தெரிந்து கொள்ள நினைத்தாள். கடைசியாக, அவளது ரசிகர்கள் கை அடித்து மகிழ ஏதுவாக சில உள்ளாடைகளும் பெற்றாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

தனது கணவன் ரமேஷ், அவளின் உள்ளாடை கேட்லாகை பார்த்து ஜொள்ளு விடுவதை பார்த்த வேலம்மா, கணவனை மயக்க அவளும் உள்ளாடை வாங்க முடிவு எடுக்கிறாள். ஆனால் ஒரே ஒரு பிரச்னை: அவளது சைசில் செக்சி உள்ளாடை இல்லை! இதனால் அவள் தனது நிருபர் பதவியை உபயோகித்து பிரபல உள்ளாடை டிசைனர் மந்தீப் கங்குலியை சந்தித்து, அவள் உடல்வாகு உள்ள பெண்டாளுக்கு ஏன் செக்சி உள்ளாடை கிடைப்பது இல்லை என தெரிந்து கொள்ள நினைத்தாள். கடைசியாக, அவளது ரசிகர்கள் கை அடித்து மகிழ ஏதுவாக சில உள்ளாடைகளும் பெற்றாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்