காருக்குள்ளே கசமுசா

எபிசொட் விளக்கம்

சென்ற 103ம் எபிசோடில் வேலம்மாவின் உதவியால் இந்த 104ம் எபிசோடில் ரமேஷிற்கு நல்ல வேலை கிடைத்தது. ஆனால் இனி தனியாக பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று உணர்ந்த வேலம்மா ஓட்டுநர் உரிமம் வாங்க கட்டாயத்திற்கு தள்ளபடுகிறாள். பல வருடங்களாக வண்டி ஓட்டும் வேலம்மாவிற்கு இந்த “தேர்வு” என்று வந்தவுடன் சிறிது படபப்பு. அவளது காஜூ எடுத்த இளம் பயிற்சியாளர் சற்று கறார் பேர்வழி. வேலம்மாவை வைத்து செய்யும் அவர், அவளுக்கு கார் ஓட்டுவதை விட வேறொரு வித்தை நன்றாக  தெரிந்ததை கண்டு பிடிக்கிறான்!

இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

சென்ற 103ம் எபிசோடில் வேலம்மாவின் உதவியால் இந்த 104ம் எபிசோடில் ரமேஷிற்கு நல்ல வேலை கிடைத்தது. ஆனால் இனி தனியாக பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று உணர்ந்த வேலம்மா ஓட்டுநர் உரிமம் வாங்க கட்டாயத்திற்கு தள்ளபடுகிறாள். பல வருடங்களாக வண்டி ஓட்டும் வேலம்மாவிற்கு இந்த “தேர்வு” என்று வந்தவுடன் சிறிது படபப்பு. அவளது காஜூ எடுத்த இளம் பயிற்சியாளர் சற்று கறார் பேர்வழி. வேலம்மாவை வைத்து செய்யும் அவர், அவளுக்கு கார் ஓட்டுவதை விட வேறொரு வித்தை நன்றாக  தெரிந்ததை கண்டு பிடிக்கிறான்!

இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்