அவள் வழி தனி வழி

எபிசொட் விளக்கம்

சென்ற 102ம் ஹோலி எபிசோடில் ரமேஷின் உயிரை மறுபடியும் காப்பாற்றிய வேலம்மா, அவனை ஒரு வேலைக்கு செல்ல சொல்கிறாள். ஆனால் அவனுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. ரமேஷின் நிலை கண்டு கடுப்பான வேலம்மா, அவளின் தனிப்பட்ட ஆலோசகர், செக்சி லெஸ்பியன் அனுஸ்கா ரெட்டியிடம் செல்கிறாள். ரமேஷிற்கு வேலை தர கூடிய ஆட்களை அனுஷ்காவிற்கு தெரியும். ஆனால் அவளோ தன் பழைய மாணவியுடன் சிறிது சல்லாபம் கொள்ள ஆசை படுகிறாள். தன் கணவனின் வேலைக்காக வேலம்மா இந்த முதல் அடியை 103ம் எபிசோடில் எடுத்து வைக்கிறாள்!

இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

சென்ற 102ம் ஹோலி எபிசோடில் ரமேஷின் உயிரை மறுபடியும் காப்பாற்றிய வேலம்மா, அவனை ஒரு வேலைக்கு செல்ல சொல்கிறாள். ஆனால் அவனுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. ரமேஷின் நிலை கண்டு கடுப்பான வேலம்மா, அவளின் தனிப்பட்ட ஆலோசகர், செக்சி லெஸ்பியன் அனுஸ்கா ரெட்டியிடம் செல்கிறாள். ரமேஷிற்கு வேலை தர கூடிய ஆட்களை அனுஷ்காவிற்கு தெரியும். ஆனால் அவளோ தன் பழைய மாணவியுடன் சிறிது சல்லாபம் கொள்ள ஆசை படுகிறாள். தன் கணவனின் வேலைக்காக வேலம்மா இந்த முதல் அடியை 103ம் எபிசோடில் எடுத்து வைக்கிறாள்!

இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்