போதை ஏறி போச்சு

எபிசொட் விளக்கம்

கடந்த 101ம் எபிசோடில், வேலம்மா ரமேஷின் உயிரை காப்பாற்ற ரமேஷின் முதலாளி மோஹித்தை கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டியது ஆகியது. வேலம்மாவிடம் மயங்கிய மோஹித் இந்த 102ம் எபிசோடில் ரமேஷிற்கு வேலையும் திரும்ப தருகிறான். ஆனால் பண பித்து பிடித்த ரமேஷ், மறுபடியும் மோஹித் மடியிலேயே கை வைக்க, மோஹித் இந்த முறை ரமேஷை விடுவதாக இல்லை. இந்த பேராபத்தில் இருந்து ரமேஷை வேலம்மா காப்பாற்றினாளா?  தெரிந்து கொள்ள இந்த ஹோலி சிறப்பு பதிப்பை படியுங்கள்.

இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

கடந்த 101ம் எபிசோடில், வேலம்மா ரமேஷின் உயிரை காப்பாற்ற ரமேஷின் முதலாளி மோஹித்தை கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டியது ஆகியது. வேலம்மாவிடம் மயங்கிய மோஹித் இந்த 102ம் எபிசோடில் ரமேஷிற்கு வேலையும் திரும்ப தருகிறான். ஆனால் பண பித்து பிடித்த ரமேஷ், மறுபடியும் மோஹித் மடியிலேயே கை வைக்க, மோஹித் இந்த முறை ரமேஷை விடுவதாக இல்லை. இந்த பேராபத்தில் இருந்து ரமேஷை வேலம்மா காப்பாற்றினாளா?  தெரிந்து கொள்ள இந்த ஹோலி சிறப்பு பதிப்பை படியுங்கள்.

இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்