காதல் கப்பல் – பகுதி 2

எபிசொட் விளக்கம்

இந்த பகுதி  2 -ல் வேலம்மா காமிக்ஸின் 100 -வது வெளியீட்டை தொடருங்கள்! முன்னரும்  இப்போதும் இருக்கும் கதாபாத்திரங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த காதல் கப்பலில் ஜாலியாக பயணம் செய்கின்றனர்!
இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

இந்த பகுதி  2 -ல் வேலம்மா காமிக்ஸின் 100 -வது வெளியீட்டை தொடருங்கள்! முன்னரும்  இப்போதும் இருக்கும் கதாபாத்திரங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த காதல் கப்பலில் ஜாலியாக பயணம் செய்கின்றனர்!
இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்