காதல் கப்பல் – பகுதி 1

எபிசொட் விளக்கம்

எங்களோடு velammacomics .vip-ல் சேர்ந்து பல ஓலுகளை கொண்ட வேலம்மா காமிக்ஸின் 100-வது இரட்டை திருமண சிறப்பு வெளியீட்டை  படித்து கொண்டாடுங்கள். முன்னரும் இப்போதும் இருக்கும் கதாபாத்திரங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த காதல் கப்பலில் ஜாலியாக பயணம் செய்கின்றனர்!

இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

எங்களோடு velammacomics .vip-ல் சேர்ந்து பல ஓலுகளை கொண்ட வேலம்மா காமிக்ஸின் 100-வது இரட்டை திருமண சிறப்பு வெளியீட்டை  படித்து கொண்டாடுங்கள். முன்னரும் இப்போதும் இருக்கும் கதாபாத்திரங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த காதல் கப்பலில் ஜாலியாக பயணம் செய்கின்றனர்!

இந்த எபிசோடை மதிப்பீடு செய்ய மறக்காதீர் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்