விமான விபத்து

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மாவின் தங்கை உடல் உறவு கொள்ளும் பொழுது வினோதமான ஒரு விபத்தில் சிக்கிக்கொள்கிறாள், வேலா விமானத்தில் சென்று தன் தங்கைக்கு உதவ துடிக்கிறாள். ஆனால் ரமேஷால் இந்த பயணத்திற்கு வர முடியவில்லை, வேலம்மாவின் உயரத்தின் பயமும் அதிகரிக்கிறது. அதிஷ்டவசமாக, விமான ஓட்டுநர்களும் விமான பணிப்பெண்ணும் அவளை சமாதான படுத்த ஒரு திட்டம் தீட்டுகிறார்கள்!

வேலம்மா காமிக்ஸின் 123ஆவது அத்தியாயத்தை இப்பொழுதே படிங்க!

படங்களுக்கு இடையே ஒரு ஜிஃப் படமும் உள்ளதுwink

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள்starstarstarstarstar

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மாவின் தங்கை உடல் உறவு கொள்ளும் பொழுது வினோதமான ஒரு விபத்தில் சிக்கிக்கொள்கிறாள், வேலா விமானத்தில் சென்று தன் தங்கைக்கு உதவ துடிக்கிறாள். ஆனால் ரமேஷால் இந்த பயணத்திற்கு வர முடியவில்லை, வேலம்மாவின் உயரத்தின் பயமும் அதிகரிக்கிறது. அதிஷ்டவசமாக, விமான ஓட்டுநர்களும் விமான பணிப்பெண்ணும் அவளை சமாதான படுத்த ஒரு திட்டம் தீட்டுகிறார்கள்!

வேலம்மா காமிக்ஸின் 123ஆவது அத்தியாயத்தை இப்பொழுதே படிங்க!

படங்களுக்கு இடையே ஒரு ஜிஃப் படமும் உள்ளதுwink

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள்starstarstarstarstar

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்