மியாவ்

எபிசொட் விளக்கம்

கட்டிட வேலை பார்க்கும் பணியாள் கீழ நடந்து செல்லும் பெண்களை தர குறைவாக பேசுகிறான், வேலம்மாவால் இதை சகித்துக்கொள்ள முடியவில்லை அதனால் இதை எதிர்த்து போராட முடிவு செய்கிறாள். கோவத்தில், தனியார் கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்து அங்கு உள்ள முதலாளியிடம் குறை சொல்ல போகிறாள். ஆனால் கட்டிட பணி நிறைவு பெறாததால், அவள் தடுமாறி அடித்தளத்தில் சிக்கிவிடுகிறாள். காலத்தின் கொடுமை, தன்னை தர குறைவாக பேசியவனே தன்னை காப்பாற்றும் நிலைமை வேலம்மாவிற்கு வருகிறது!

 

வேலம்மா காமிக்ஸின் 121ஆவது அத்தியாயத்தை இப்பொழுதே படிங்க!

படங்களுக்கு இடையே ஒரு ஜிஃப் படமும் உள்ளதுwink

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள்starstarstarstarstar

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

கட்டிட வேலை பார்க்கும் பணியாள் கீழ நடந்து செல்லும் பெண்களை தர குறைவாக பேசுகிறான், வேலம்மாவால் இதை சகித்துக்கொள்ள முடியவில்லை அதனால் இதை எதிர்த்து போராட முடிவு செய்கிறாள். கோவத்தில், தனியார் கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்து அங்கு உள்ள முதலாளியிடம் குறை சொல்ல போகிறாள். ஆனால் கட்டிட பணி நிறைவு பெறாததால், அவள் தடுமாறி அடித்தளத்தில் சிக்கிவிடுகிறாள். காலத்தின் கொடுமை, தன்னை தர குறைவாக பேசியவனே தன்னை காப்பாற்றும் நிலைமை வேலம்மாவிற்கு வருகிறது!

 

வேலம்மா காமிக்ஸின் 121ஆவது அத்தியாயத்தை இப்பொழுதே படிங்க!

படங்களுக்கு இடையே ஒரு ஜிஃப் படமும் உள்ளதுwink

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள்starstarstarstarstar

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்