பாம்பாட்டி

எபிசொட் விளக்கம்

பஜாரில் ரமேஷ் பாம்பாட்டியை பார்த்து மதி மயங்கி நிற்கிறான். அடுத்த முறை மார்க்கெட் செல்லும் பொழுது வேலம்மாவையும் போய் பார்த்து ரசிக்குமாறு சொல்லுகிறான், அனால் ரமேஷுக்கு தெரியாது அந்த பாம்பாட்டி பேண்ட் குள்ள பெரிய மலை பாம்பு வீடு பெண்களை மயக்கி அனுபவிக்க காத்துகிட்டு இருக்குனு. மலை பாம்பும் வேலம்மாவும் எப்படி பின்னி பிணைஞ்சு கிடக்காங்கனு இந்த அத்தியாயத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்பொழுதே 120ஆவது அத்தியாயத்தை படித்து மகிழுங்கள்!

 

படங்களுக்கு இடையே ஒரு ஜிஃப் படமும் உள்ளதுwink

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள்starstarstarstarstar

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

பஜாரில் ரமேஷ் பாம்பாட்டியை பார்த்து மதி மயங்கி நிற்கிறான். அடுத்த முறை மார்க்கெட் செல்லும் பொழுது வேலம்மாவையும் போய் பார்த்து ரசிக்குமாறு சொல்லுகிறான், அனால் ரமேஷுக்கு தெரியாது அந்த பாம்பாட்டி பேண்ட் குள்ள பெரிய மலை பாம்பு வீடு பெண்களை மயக்கி அனுபவிக்க காத்துகிட்டு இருக்குனு. மலை பாம்பும் வேலம்மாவும் எப்படி பின்னி பிணைஞ்சு கிடக்காங்கனு இந்த அத்தியாயத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்பொழுதே 120ஆவது அத்தியாயத்தை படித்து மகிழுங்கள்!

 

படங்களுக்கு இடையே ஒரு ஜிஃப் படமும் உள்ளதுwink

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள்starstarstarstarstar

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்