சுன்னி தீவு

எபிசொட் விளக்கம்

கேப்டன் வேலம்மாவும் அவளது பெண்களும் ஆண்களின் சுன்னிக்கு ஏங்குகிறார்கள் ஏனென்றல் அவர்களை சுற்றி எந்த ஆண்களும் இல்லை. இந்த துன்பங்களுக்கு மத்தியில், ஆண்களின் படகு ஒன்று அவர்கள் கண்ணுக்கு தென்படுகிறது. அவர்கள் பசியை போக்கி கொள்ள ஒரு வழி கிடைத்து விட்டது என எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள், ஆனா! அந்த கப்பலில் உள்ள ஆண்கள் யாருக்கும் ஆண்-உறுப்பு இல்லை! இந்த கடல் கொள்ளையர்களுக்கு என்ன ஆனது? வேலம்மா கனவுகளின் 18ஆவது அத்தியாயத்தில் கேப்டன் வேலம்மாவின் உதவியை ஏன் நாடுகிறார்கள்? இதில் உள்ள மர்மங்களுக்கு இந்த அத்தியாயத்தில் விடை கிடைக்கும் கூடவே சில புதையல்களும் கிடைக்கும். குயிரோகார்ட் கை வண்ணத்தில் இந்த அத்தியாயத்தை படித்து மகிழுங்கள். அடுத்த கதையை டார்க்மார்க் எழுத உள்ளார், ஆயல் படம் வரைய எல்லி அதற்கு வர்ணங்கள் தீட்டுவார்.

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள். ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

கேப்டன் வேலம்மாவும் அவளது பெண்களும் ஆண்களின் சுன்னிக்கு ஏங்குகிறார்கள் ஏனென்றல் அவர்களை சுற்றி எந்த ஆண்களும் இல்லை. இந்த துன்பங்களுக்கு மத்தியில், ஆண்களின் படகு ஒன்று அவர்கள் கண்ணுக்கு தென்படுகிறது. அவர்கள் பசியை போக்கி கொள்ள ஒரு வழி கிடைத்து விட்டது என எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள், ஆனா! அந்த கப்பலில் உள்ள ஆண்கள் யாருக்கும் ஆண்-உறுப்பு இல்லை! இந்த கடல் கொள்ளையர்களுக்கு என்ன ஆனது? வேலம்மா கனவுகளின் 18ஆவது அத்தியாயத்தில் கேப்டன் வேலம்மாவின் உதவியை ஏன் நாடுகிறார்கள்? இதில் உள்ள மர்மங்களுக்கு இந்த அத்தியாயத்தில் விடை கிடைக்கும் கூடவே சில புதையல்களும் கிடைக்கும். குயிரோகார்ட் கை வண்ணத்தில் இந்த அத்தியாயத்தை படித்து மகிழுங்கள். அடுத்த கதையை டார்க்மார்க் எழுத உள்ளார், ஆயல் படம் வரைய எல்லி அதற்கு வர்ணங்கள் தீட்டுவார்.

மறக்காமல் இந்த அத்தியாயத்திற்கு உங்கள் மதிப்பை தாருங்கள். ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்