மறக்க முடியாத ஒப்பந்தம்

எபிசொட் விளக்கம்

வீணா வேலை கிடைத்த பிறகு நகரத்தில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பிற்கு செல்ல முடிவு செய்கிறார். ஆனால் அங்கு , 6 மாத வாடகையை முன்கூட்டியே செலுத்த வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். பணமில்லாமல், வீணா வீட்டு ஓனர் ஹிராலாலை சந்திக்க முடிவுசெய்து, ஒரு பைசா கூட செலுத்தாமல் ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டு முடிக்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வீணா வேலை கிடைத்த பிறகு நகரத்தில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பிற்கு செல்ல முடிவு செய்கிறார். ஆனால் அங்கு , 6 மாத வாடகையை முன்கூட்டியே செலுத்த வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். பணமில்லாமல், வீணா வீட்டு ஓனர் ஹிராலாலை சந்திக்க முடிவுசெய்து, ஒரு பைசா கூட செலுத்தாமல் ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டு முடிக்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்